Všeobecné Podmínky

Pravidla internetového obchodu Primario Grande

definující mimo jiné pravidla pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím obchodu, obsahující nejdůležitější informace o Prodávajícím, prodejně a právech spotřebitele.

OBSAH

 • 1 Definice
 • 2 Kontakt s prodávajícím
 • 3 Technické požadavky
 • 4 Nakupování v obchodě
 • 5 Platba
 • 6 Plnění objednávky
 • 7 Právo na odstoupení od smlouvy
 • 8 Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy
 • 9 Reklamace
 • 10 Osobní údaje
 • 11 Výhrady
 • 12 Ustanovení týkající se kupujících, kteří nejsou spotřebiteli

Příloha 1: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 • 1 DEFINICE

Pracovní dny - dny od pondělí do pátku, kromě státních svátků.

Účet - bezplatná funkce Obchodu (služba poskytovaná elektronicky) upravená samostatnými předpisy, díky které si Kupující může zřídit svůj individuální Účet v Obchodě.

Spotřebitel - spotřebitel ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.

Kupující – jakýkoli subjekt, který nakupuje v Obchodě.

Předpisy - tyto předpisy.

Prodejna - Internetový obchod Primario Grande provozovaný Prodávajícím na adrese lawkaogrodowa.pl.

Prodávající - PRIMARIO GRANDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem Aleja "Solidarności" 117/315, 00-140 Varšava, zapsaná v Národním soudním rejstříku - rejstříku podnikatelů Okresním soudem pro hlavní město Varšava ve Varšavě, 12. Ekonomické oddělení národního rejstříku soudu, pod číslem KRS 0000695664, číslo NIP 5252723692, číslo REGON 36832721000000, základní kapitál 5 000,00 PLN.

 • 2 KONTAKT NA PRODEJCE
 1. Poštovní adresa: Aleja "Solidarności" 117/315, 00-140 Varšava
 2. E-mailová adresa: sklep@lawkaogrodowa.pl
 3. Kontaktní číslo na prodejce: +48 690 084 440
 4. Adresa pro vrácení zboží (v případě odstoupení od smlouvy): 87-300 Rypin, ul. Mleczarská 6
 5. Adresa pro zasílání inzerovaného zboží: 87-300 Rypin, ul. Mleczarská 6
 • 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY
 1. Pro správné fungování Obchodu potřebujete:
 • zařízení s přístupem k internetu
 • webový prohlížeč, který podporuje JavaScript a soubory cookie.
 1. Pro zadání objednávky v Obchodě, kromě požadavků uvedených v ust. 1, je vyžadován aktivní e-mailový účet.

 

 • 4 NÁKUPY V PRODEJNĚ
 1. Ceny zboží zobrazené v Obchodě jsou celkové ceny za zboží včetně DPH.
 2. Prodávající upozorňuje, že celková cena objednávky se skládá z ceny uvedené v Obchodě: ceny za zboží a případně nákladů na dodání zboží.
 3. Zboží vybrané k nákupu vložíte do košíku v Obchodě.
 4. Následně si Kupující z dostupných v Obchodě vybere: způsob doručení zboží a způsob platby za objednávku a dále uvede údaje nutné k dokončení objednávky.
 5. Objednávka je zadána potvrzením jejího obsahu a přijetím Pravidel Kupujícím.
 6. Podání objednávky se rovná uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.
 7. Prodávající vydá Spotřebiteli potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči nejpozději při dodání zboží.
 8. Kupující se může v Obchodě registrovat, tj. zřídit si v něm Účet nebo nakupovat bez registrace, a to uvedením svých údajů při každé případné objednávce.
 • 5 PLATEB
 1. Za provedenou objednávku můžete zaplatit v závislosti na volbě kupujícího:
 2. Běžným převodem na bankovní účet Prodávajícího.
 3. S platební kartou:
 • Vízum
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 1. Prostřednictvím platební platformy:
 • Platby nakupujícím
 • PayPal
 • PayU
 1. Na dobírku, tj. v hotovosti při předání zboží Kupujícímu.
 2. V hotovosti při převzetí osobního zboží.
 3. Zadáním následujících informací do pravidel vašeho e-shopu: „Blue Media S.A. je subjekt poskytující online platební služby.“
 4. "Dostupné způsoby platby:
 5. Platební karty:
 • Vízum
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 1. Pokud Kupující zvolí platbu předem, musí být objednávka uhrazena do 3 pracovních dnů od zadání objednávky.
 2. Prodávající informuje, že u některých platebních metod je z důvodu jejich specifičnosti platba za objednávku tímto způsobem možná až bezprostředně po zadání objednávky.
 3. Nákupem v Obchodě Kupující souhlasí s používáním elektronických faktur Prodávajícím. Kupující má právo svůj souhlas odvolat.
 • 6 DOKONČENÍ OBJEDNÁVKY
 1. Prodávající je povinen dodat zboží bez vad.
 2. Datum vyřízení objednávky je uvedeno v Obchodě.
 3. Pokud Kupující zvolil platbu předem za objednávku, Prodávající přistoupí k objednávce až po jejím uhrazení.
 4. V případě, že v rámci jedné objednávky kupující zakoupil zboží s různými dodacími lhůtami, bude objednávka vyřízena ve lhůtě platné pro zboží s nejdelším termínem dodání.
 5. Země, ve kterých se dodávka provádí:
 • pro Polskou republiku
 • pro Německo
 • Francii
 • Belgii
 • Česká republika a Slovensko

 

 

 1. Zboží zakoupené v Obchodě je doručováno v závislosti na způsobu dodání zvoleném Kupujícím:

Prostřednictvím kurýrní společnosti GLS nebo přepravní společnosti Raben

Kupující si může zboží vyzvednout osobně v provozovně společnosti v její otevírací době.

Zvolí-li kupující osobní odběr, bude zboží připraveno k vyzvednutí v uvedený den vyřízení objednávky, a pokud prodávající uvedl datum odeslání zboží - v této lhůtě.

 

NÁKLADY NA DODÁVKY:

 1. a) Osobní odběr: 0 CZK

 2. b) Kurýr GLS: 210 - 2105 CZK (v závislosti na počtu kusů):

1 - 210 CZK
2 - 421 CZK
3 - 631 CZK
4 - 842 CZK
5 - 1052 CZK
6 - 1263 CZK
7 - 1473 CZK
8 - 1683 CZK
9 - 1894 CZK
10 a více - 2105 CZK

 

 1. c) Raben: 1315 - 6314 CZK (v závislosti na počtu kusů):

až 10 - 1315 CZK
až 20 - 2631 CZK
až 30 - 3946 CZK
až 40 - 4209 CZK
až 50 - 5261 CZK
nad 50 let - 6314 CZK

 

7 PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené s Prodávajícím prostřednictvím Obchodu podle § 8 Obchodního řádu do 14 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne:

ve kterém se spotřebitel dostal ke zboží nebo ve kterém třetí osoba jiná než dopravce a určená spotřebitelem převzala zboží.

na které Spotřebitel nabude nebo v níž Spotřebitelem určená třetí osoba, jiná než dopravce, nabude do držby poslední zboží, jde-li o smlouvu zavazující k převodu vlastnického práva k mnoha věcem, které se dodávají samostatně. .

uzavření smlouvy - v případě smlouvy o dodání digitálního obsahu.

Aby Spotřebitel mohl uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat Prodávajícího prostřednictvím údajů uvedených v § 2 Nařízení jednoznačným prohlášením (např. zaslané poštou nebo informace zaslané e-mailem).

Spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy na konci Nařízení, není to však povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, aby spotřebitel před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zaslal informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy.

ÚČINKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě odstoupení od uzavřené smlouvy vrátí Prodávající spotřebiteli všechny platby, které od něho přijal, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vyplývajících ze spotřebitelem zvoleného způsobu dodání jiného než nejlevnějšího standardního dodání zboží). způsobem nabízeným prodávajícím), a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí spotřebitele uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.

Vrácení peněz Prodávající provede stejnými platebními metodami, které byly použity Spotřebitelem při původní transakci, pokud Spotřebitel nebude souhlasit s jiným řešením, v každém případě Spotřebiteli nebudou v souvislosti s tímto vrácením účtovány žádné poplatky.

Prodávající může zadržet vrácení peněz až do obdržení zboží nebo do doby, než mu bude předložen doklad o jeho vrácení, podle toho, co nastane dříve.

Prodejce Vás žádá o vrácení zboží na adresu: 87-300 Rypin, ul. Mleczarska 6 - neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel informoval prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta je dodržena, odešle-li Spotřebitel zboží zpět před uplynutím 14denní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku jeho používání jiným způsobem, než bylo nutné k zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.

Nemůže-li být zboží vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, ponese Spotřebitel rovněž přímé náklady na vrácení zboží. O předpokládané výši těchto nákladů bude Spotřebitel informován Prodávajícím v popisu zboží v Obchodě nebo při zadávání objednávky.

V případě potřeby vrácení peněžních prostředků za transakci provedenou Spotřebitelem platební kartou, vrátí Prodávající peníze na bankovní účet přiřazený k této platební kartě.

 

Odstoupení od kupní smlouvy, záruka vrácení peněz

Kupující spotřebitel má právo podle občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 kalendařních dnů ode dne převzetí zboží, tj. ode dne doručení pneumatik zákazníkovi. 
Je-li posledním dnem této lhůty státní svátek nebo den pracovního volna, prodlužuje se lhůta do následujícího pracovního dne. 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Kupující má k dispozici  vzorový formulář odstoupení od smlouvy, dostůpný na straně internetového obchodu. 

Právo kupujícího – nespotřebitele (podnikatel resp. firma) na odstoupení od kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. V jiných než zákonem uvedených případech není kupující – nespotřebitel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

Zpětnou dopravu organizuje Zahradni-lavice.cz, v tímto cílu se kontaktujte s oddělení služeb pro zákazníky přes fomulář dostůpny na straně nebo e-maile reklamacje.lawkaogrodowa@gmail.com, případně si tuto dopravu může kupující zajistit sám, za tímto účelem se kontaktujte s oddělení služeb pro zákazníky. 

Po odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu bez odkladu převzaté zboží. Náklady na zpětnou dopravu již odebraného zboží hradí kupující, který je o hrazené částce informován telefonicky nebo přes e-mail. Cena zpětné dopravy 250 Kč/kus. Zpětnou dopravu organizuje Zahradni-lavice.cz, které poté vysílá fakturu na zaplacení této přepravy. 

Prodávající zajišťuje vyzvednutí zboží od zákazníka a informuje ho o celém procesu vyzvedávání. Pokud kurýr odebírá zpátky zboží od kupujícího, je povinen kupujícímu předat potvrzující dokument o převzetí zboží a o hodnotě tohoto zboží. Pokud takový doklad není zákazníkovi předán, musí si ho od kurýra vyžádat během vydáví zboží zpět do rukou kurýra. Tento dokument slouží zákazníkovi jako doklad o vrácení zboží. 

Postup při uplatnění nároku - vrácení zboží: 
Pokud chcete zboží vrátit je třeba informovat nás o reklamaci telefonicky nebo emailem. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu: Primario Grande sp. z o.o. Aleja Solidarności 117/315, 00-140 Warszawa, Polska. Spolu se zbožím zašlete kopii faktury a číslo účtu, na který do 14 dnů prodávající převede zaplacenou částku za zboží. 

 

Reklamace

Kvalitativní reklamace 

Všeobecné záruční podmínky: 

 1. Zahradni-lavice.cz poskytuje záruku na prodané zboží na dobu dvou let od data prodeje zboží.
 2. Záruka se vztahuje na vady zboží.
 3. Na zboží prodávané firmou Zahradni-lavice.cz se vztahuje ručení Zahradni-lavice.cz nebo záruka výrobce.
 4. Záruka se poskytuje v jakostním rámci na shodu s požadavky kvalitativních norem a na případné skryté vady, které jsou následkem výrobních vad, za které odpovídá výrobce materiálu.
 5. Poškození, na která se nevztahuje záruka, vznikla z vnějších příčin, jako jsou: mechanická poškození, atmosférické podmínky, nesprávná montáž, provoz v rozporu s určením nebo vliv jiných nestandardních jevů.
 6. Klient je povinen skladovat reklamované zboží na vyhrazeném místě a za podmínek, které nezpůsobí jeho zničení, deformaci nebo jiné nežádoucí účinky, zejména takové, které znemožní prodávajícímu ověřit nároky kupujícího.

Reklamační řízení: 

 1. Každou reklamaci týkající se vad výrobku lze nahlásit písemně elektronickou cestou reklamacje.lawkaogrodowa@gmail.com
 2. Nahlášení jakostní reklamace musí obsahovat dokumenty:
 • reklamační formulář, řádně vyplněný, s přesným popisem reklamovaného zboží 
 • kopii dokumentu o zakoupení 
 1. V souladu s pravidly prodávající zahájí reklamační řízení po obdržení řádně vyplněného a ručně podepsaného reklamačního formuláře. Formulář je třeba zaslat na adresu: reklamacje.lawkaogrodowa@gmail.com
 2. Po obdržení formuláře prodávající zajistí převzetí vadného zboží a zašle jej na odborné přezkoušení.
 3. V okamžiku převzetí zboží musí dopravní firma předat kupujícímu potvrzení o převzetí s uvedením hodnoty zboží. Tento dokument je dokladem pro předání zboží kurýrovi. Pokud kupující neobdrží takový dokument, je povinen nahlásit tuto skutečnost kurýrovi.
 4. V případě uznání nahlášené reklamace obchod vrátí zákazníkovi cenu zboží. Pokud bude reklamace uznaná jenom částečně náhrada škody vracená zákazníkovi bude proporcionálně nižší. Jiné nároky kupujícího, které nebudou vyplývat z reklamace, budou zamítnuty.
 5. V případě zamítnutí reklamace je klient povinen uhradit náklady spojené s převzetím vadného zboží a jeho případné zužitkování do 7 pracovních dnů od data doručení dopisu s výsledkem reklamace. Pokud klient v reklamačním formuláři neoznačí jinak, také po 7 dnech od vydání rozhodnutí bude vadné zboží zužitkováno na náklady kupujícího.
 6. Nezaplacení bude mít za následek podání žaloby vůči zákazníkovi.
 7. V případě, že nebude dohodnuto společné stanovisko, má každá ze stran právo zadat odborné přezkoušení vadného zboží u nezávislé instituce.
 8. O výsledku reklamace bude klienta informovat Oddělení obsluhy klienta prostřednictvím elektronické pošty.
 9. Od Zahradni-lavice.cz nelze očekávat žádné odškodnění v případě eventuálního prodlení s opravou nebo výměnou.

Zásady nahlašování kvalitativní a kvantitativní reklamace dodávky: 

 1. Vždy si prosím zkontrolujte neporušenost obalu, hmotnost a počet balíků a také zda zásilka odpovídá objednávce.
 2. Kvantitativní nedostatky dodávky nebo v případě poškozené zásilky musí být zjištěny při převzetí dodávky v přítomnosti zástupce dopravní firmy a neodkladně nahlášeny prodávajícímu.
 3. V případě, že je zboží poškozeno nebo vadné, odmítněte prosím převzít zboží nebo sepište škodní protokol v přítomnosti kurýra, zachovejte si kopii dokumentu a informujte o vzniklé situaci Oddělení obsluhy klienta za účelem co nejrychlejšího vyřešení problému.
 4. Kvantitativní reklamace nahlášená Lawkaogrodowa.cz musí obsahovat:
 5. a) písemné prohlášení klienta o nedodání zboží s uvedením data a čísla zásilky,
  b) protokol sepsaný v přítomnosti kurýra provádějícího dodávku, potvrzující vady v případě převzetí poškozené zásilky.
 6. Pokud bylo zboží převzato bez viditelného poškození a kvantitativní nedostatky byly zjištěny teprve po rozbalení zásilky, kontaktujte co nejdříve Oddělení obsluhy klienta.
 7. V případě problému s kontrolou zboží v okamžiku dodávky nebo v případě odmítnutí sepsání protokolu kurýrem sepište prosím osobní údaje kurýra – jméno, příjmení a telefonní č. Tyto údaje poskytněte ihned Oddělení obsluhy klienta za účelem přijetí příslušných opatření.
 8. V případě nedoručení písemné reklamace ve stanoveném termínu se považuje, že odběratel akceptoval dodávku v celém rozsahu.

 

MIMOSUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE A VYHLÁŠENÍ REKLAMACE

V případě, že reklamační řízení nepřinese Spotřebitelem očekávaný výsledek, může Spotřebitel využít mj. S:
mediace vedená příslušným zemským inspektorátem obchodní inspekce, u kterého byste měli požádat o mediaci. Zákrok je zpravidla bezplatný. Seznam inspektorátů je k dispozici zde: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

asistenci příslušného oboru stálého spotřebitelského rozhodčího soudu působícího při Zemském inspektorátu obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o projednání věci u rozhodčího soudu. Zákrok je zpravidla bezplatný. Seznam soudů je k dispozici na: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
bezplatná pomoc od obecního nebo okresního ombudsmana spotřebitelů.

Internetová platforma ODR dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium