Reklamace a vrácení zboží

Obecné záruční podmínky: 

Naši zaměstnanci se snaží vaši stížnost vyřídit co nejrychleji k vaší spokojenosti. V souladu se zákonem je na vyřízení stížnosti stanovena lhůta 30 dnů. 
 
Všeobecné záruční podmínky: 

 1. Zahradni-lavice.cz poskytuje záruku na prodané zboží na dobu dvou let od data prodeje zboží.
 2. Záruka se vztahuje na vady zboží.
 3. Na zboží prodávané firmou Zahradni-lavice.cz se vztahuje ručení Zahradni-lavice.cz znebo záruka výrobce.
 4. Záruka se poskytuje v jakostním rámci na shodu s požadavky kvalitativních norem a na případné skryté vady, které jsou následkem výrobních vad, za které odpovídá výrobce materiálu.
 5. Poškození, na která se nevztahuje záruka, vznikla z vnějších příčin, jako jsou: mechanická poškození, atmosférické podmínky, nesprávná montáž, provoz v rozporu s určením nebo vliv jiných nestandardních jevů.
 6. Klient je povinen skladovat reklamované zboží na vyhrazeném místě a za podmínek, které nezpůsobí jeho zničení, deformaci nebo jiné nežádoucí účinky, zejména takové, které znemožní prodávajícímu ověřit nároky kupujícího.

Reklamační řízení: 

 1. Každou reklamaci týkající se vad výrobku lze nahlásit písemně elektronickou cestou reklamacje.lawkaogrodowa@gmail.com
 2. Nahlášení jakostní reklamace musí obsahovat dokumenty:
 • reklamační formulář, řádně vyplněný, s přesným popisem reklamovaného zboží 
 • kopii dokumentu o zakoupení 
 1. V souladu s pravidly prodávající zahájí reklamační řízení po obdržení řádně vyplněného a ručně podepsaného reklamačního formuláře. Formulář je třeba zaslat na adresu: reklamacje.lawkaogrodowa@gmail.com
 2. Po obdržení formuláře prodávající zajistí převzetí vadného zboží a zašle jej na odborné přezkoušení.
 3. V okamžiku převzetí zboží musí dopravní firma předat kupujícímu potvrzení o převzetí s uvedením hodnoty zboží. Tento dokument je dokladem pro předání zboží kurýrovi. Pokud kupující neobdrží takový dokument, je povinen nahlásit tuto skutečnost kurýrovi.
 4. V případě uznání nahlášené reklamace obchod vrátí zákazníkovi cenu zboží. Pokud bude reklamace uznaná jenom částečně náhrada škody vracená zákazníkovi bude proporcionálně nižší. Jiné nároky kupujícího, které nebudou vyplývat z reklamace, budou zamítnuty.
 5. V případě zamítnutí reklamace je klient povinen uhradit náklady spojené s převzetím vadného zboží a jeho případné zužitkování do 7 pracovních dnů od data doručení dopisu s výsledkem reklamace. Pokud klient v reklamačním formuláři neoznačí jinak, také po 7 dnech od vydání rozhodnutí bude vadné zboží zužitkováno na náklady kupujícího.
 6. Nezaplacení bude mít za následek podání žaloby vůči zákazníkovi.
 7. V případě, že nebude dohodnuto společné stanovisko, má každá ze stran právo zadat odborné přezkoušení vadného zboží u nezávislé instituce.
 8. O výsledku reklamace bude klienta informovat Oddělení obsluhy klienta prostřednictvím elektronické pošty.
 9. Od Zahradni-lavice.cz  nelze očekávat žádné odškodnění v případě eventuálního prodlení s opravou nebo výměnou.

Zásady nahlašování kvalitativní a kvantitativní reklamace dodávky: 

 1. Vždy si prosím zkontrolujte neporušenost obalu, hmotnost a počet balíků a také zda zásilka odpovídá objednávce.
 2. Kvantitativní nedostatky dodávky nebo v případě poškozené zásilky musí být zjištěny při převzetí dodávky v přítomnosti zástupce dopravní firmy a neodkladně nahlášeny prodávajícímu.
 3. V případě, že je zboží poškozeno nebo vadné, odmítněte prosím převzít zboží nebo sepište škodní protokol v přítomnosti kurýra, zachovejte si kopii dokumentu a informujte o vzniklé situaci Oddělení obsluhy klienta za účelem co nejrychlejšího vyřešení problému.
 4. Kvantitativní reklamace nahlášená Zahradni-lavice.cz musí obsahovat:
 5. a) písemné prohlášení klienta o nedodání zboží s uvedením data a čísla zásilky,
  b) protokol sepsaný v přítomnosti kurýra provádějícího dodávku, potvrzující vady v případě převzetí poškozené zásilky.
 6. Pokud bylo zboží převzato bez viditelného poškození a kvantitativní nedostatky byly zjištěny teprve po rozbalení zásilky, kontaktujte co nejdříve Oddělení obsluhy klienta.
 7. V případě problému s kontrolou zboží v okamžiku dodávky nebo v případě odmítnutí sepsání protokolu kurýrem sepište prosím osobní údaje kurýra – jméno, příjmení a telefonní č. Tyto údaje poskytněte ihned Oddělení obsluhy klienta za účelem přijetí příslušných opatření.
 8. V případě nedoručení písemné reklamace ve stanoveném termínu se považuje, že odběratel akceptoval dodávku v celém rozsahu.

Platforma alternatívního řešení sporů ODR 
 
V souladu s obsahem článku 14 odst. 1-2 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 máme povinnost uvést informaci týkající se platformy pro online řešení sporů. 
 
Platforma pro online řešení sporů (Online Dispute Resolution) má usnadnit nezávislé, mimosoudní řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli přes Internet. 
 
Tyto spory se týkají smluvních závazků vyplývajících z internetových kupních smluv, nebo smluv o poskytování služeb uzavřených mezi spotřebiteli přebývajícími v Evropské Unii a podnikateli se sídlem v Evropské Unii. 
 
Spotřebitel, který chce využít možnost alternativního řešení sporů týkajících se internetového obchodu, může podat svou stížnost prostřednictvím internetové platformy pro online řešení sporů, dostupné na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 
Zároveň informujeme, že Zahradni-lavice.cz si vyhrazuje právo odmítnout využití řešení sporů prostřednictvím platformy pro online řešení sporů. 
Připomínáme, že spotřebitel má právo uplatnit nároky na zakoupené zboží v obchodě Zahradni-lavice.cz na emailové adrese: reklamacje.lawkaogrodowa@gmail.com 
 
 
Reklamační řízení - vrácení zboží: 

Pokud si přejete zboží vrátit, zašlete reklamaci e-mailem. Zboží zašlete jako doporučenou zásilku na naši adresu: Primario Grande Sp. z o.o. ul. Mleczarska 6, 87-500 Rypin. Spolu se zbožím zašlete kopii faktury a číslo účtu, na který prodávající do 14 dnů převede částku zaplacenou za zboží. 

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium